Đá hạt NSS-80

Sản phẩm dùng trong sản xuất đá nhân tạo, sơn giả đá, sơn giao thông và các ứng dụng khác

Mã: NSS-80 Danh mục: