Đá hạt NSS-60

Đá hạt NSS-60. Sản phẩm dùng trong sản xuất đá nhân tạo, sơn giả đá, sơn giao thông và các ứng dụng khác.

Mã: NSS-60 Danh mục: