Đá hạt NSS-180

Đá hạt NSS-180. Sản phẩm dùng trong sản xuất đá nhân tạo, sơn giả đá, sơn giao thông và các ứng dụng khác

Mã: NSS-180 Danh mục: