Bột đá siêu mịn CaCO3 NSS-800C (Có tráng phủ acid stearic)

Bột đá siêu mịn CaCO3 NSS-800C (Có tráng phủ acid stearic)