Bột đá siêu mịn CaCO3 NSS-2500C (Có tráng phủ acid stearic)

Bột đá siêu mịn CaCO3 NSS-2500C (Có tráng phủ acid stearic)