Bột đá siêu mịn CaCO3 NSS-2000C (Có tráng phủ acid stearic)

Bột đá siêu mịn CaCO3 NSS-2000C (Có tráng phủ acid stearic)